3. klass käis külas päästeametil

3. klass osales kolmapäeval päästeameti koolitusprogrammis „Päästjatel külas“, mis toimus Põlva päästeametis. Koolituse eesmärk oli läbi praktiliste tegevuste anda lastele teadmisi kodusest tuleohutusest. Koolituse käigus andsid päästjad läbi aktiivõppe õpilastele võimaluse õppida märkama tuleohtlikke olukordi kodudes. Lapsed said teadmisi suitsuanduri ja vinguanduri olemusest ja olulisusest. Koos arutleti, kuidas tuleb käituda tulekahju korral, miks on evakueerumisplaan vajalik. Koolituse lõpus tutvustasid päästjad oma igapäevaseid töövahendeid sh tuletõrjeautot. Oli väga põnev ja teadmisterohke koolitus!