Personal

2023/2024 õppeaastal

Sandra Kripson

direktori kt   tel. 508 3760
moostekool@polva.ee

Sandra Kripson

õppealajuhataja kt
sandra@mooste.edu.ee

Anneliis Prants

huvijuht anneliis@mooste.edu.ee

ÕPETAJAD

Helian Bleive

matemaatika, informaatika, väärtuskasvatus helian@mooste.edu.ee

Helen Juhkam

kodundus ja käsitöö, mõisakutuur- ja meene helen@mooste.edu.ee
Karin Kolbakov vene keel, eesti keel ja draamaõpetus karink@mooste.edu.ee
Mihkel Kraav ajalugu, ühiskonnaõpetus mihkel@mooste.edu.ee
Anne Kriisa kehaline kasvatus, inimeseõpetus 7.-8. kl anne@mooste.edu.ee
Sandra Kripson

inimeseõpetus 5.-6. kl

sandra@mooste.edu.ee
Annemari Markvardt klassiõpetaja, ettevõtlus, rahvatants annemari@mooste.edu.ee
Jaana Narrusk klassiõpetaja, matemaatika jaana@mooste.edu.ee
Reet Needo bioloogia, loodusõpetus, kodutütarde juht reet@mooste.edu.ee
Herdis Paidra klassiõpetaja, kehaline kasvatus herdis@mooste.edu.ee
Pille Pilberg
inglise keel pille@mooste.edu.ee
Olav Pihlapuu tehnoloogaõpetus 5.-9. klassile olav@mooste.edu.ee
Kadi Piirsalu
loodusõpetus, geograafia, füüsika kadip@mooste.edu.ee
Margit Pikk
matemaatika margit@mooste.edu.ee
Aili Vassil
klassiõpetaja, kunstiõpetus aili@mooste.edu.ee
Lily Veidenberg keemia, muusika, koorilaul lily@mooste.edu.ee
Kadi Õunap eesti keel ja kirjandus kadi@mooste.edu.ee
Piret Kungus lapsehoolduspuhkusel
KLASSIJUHATAJAD
1. klass    Herdis Paidra  herdis@mooste.edu.ee
2. klass
Annemari Markvardt annemari@mooste.edu.ee
3. a klass Aili Vassil aili@mooste.edu.ee
3. b klass
Jaana Narrusk jaana@mooste.edu.ee
4. klass
Karin Kolbakov karink@mooste.edu.ee
5. klass
Helian Bleive helian@mooste.edu.ee
6. klass Sandra Kripson sandra@mooste.edu.ee
6. L klass
Sandra Kripson sandra@mooste.edu.ee
7. klass
Kadi Piirsalu kadip@mooste.edu.ee
8. klass
Anne Kriisa anne@mooste.edu.ee
9. klass
Kadi Õunap kadi@mooste.edu.ee
TUGISPETSIALISTID
Sandra Kripson sotsiaalpedagoog sandra@mooste.edu.ee
Monika Metsaru HEVKO, eripedagoog monika@mooste.edu.ee
Karin Needo eripedagoog, logopeed karin@mooste.edu.ee
Elo Siska eripedagoog    elo@mooste.edu.ee
TÖÖTAJAD    
Kristel Paats sekretär, pikapäeva kasvataja kristel@mooste.edu.ee
Raivo Kangron infojuht, robootika ringi juhendaja raivo@mooste.edu.ee

Seleri Koor

kooli puhastusteenindaja

 

Diana Tammiksaare

kooli puhastusteenindaja

dtammiksaare@gmail.com