Tervist edendav kool

Tervist Edendava Kooli eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. See tähendab, et meie eesmärgiks on kool, kus õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel koolipere liikmetel oleks olemas meeldiv ja hea koolikeskkond, kus õppida ning töötada. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed.

 „Meeldiv ja hea“ tähendab siin seda, et toetav, turvaline ning igaühe tervist väärtustav on koolis nii vaimne, füüsiline kui sotsiaalne keskkond. Meie suhted on toetavad ja sõbralikud ning kõikide osapooltega arvestavad. Meil on turvaline olla ning toit, mida sööme on maitsev ja tervislik.

Sandra Kripson
HEV-koordinaator/ sotsiaalpedagoog
Mooste mõisakool
+372 509 3545

Tervist edendava kooli meeskond:
  • Karin Kolbakov - meeskonna juht karink@mooste.edu.ee