MOOSTE MÕISAKOOLI HUVIRINGID 2023/2024

 

   RING

JUHENDAJA

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Lastekoor

Lily Veidenberg

E 7. tund 4., 5., 7., 8. ja 9. klass

R 7. tund 4., 5., ja 6. klass

Mudilaste ansambel

Lily Veidenberg

K 6. tund 2.- 3. klass

Teadusring

Lily Veidenberg

R 6. tund 1. klass

Kodutütred

Reet Needo

E 7. tund

Noorkotkad

Tarmo Vist

T 7. tund

Robootika

Raivo Kangron

T 7. tund 4-9. klass arvutiklassis              

Kunstiring

Aili Vassil

E 7. tund 5.-9. klass

K 6. tund 2. - 4. klass

Spordiring

Anne Kriisa

R 7. tund 6. - 9. klass

Käsitööring

Helen Juhkam

R 8. tund 5.-9. klass

Inglise keele klubi

Pille Pilberg

K 8. tund

Matkaring

Kadi Õunap

Iga kuu 3. kolmapäev kell 17:00

Unicorn squad (teadus)

Kadi Piirsalu

N 7. tund 2. - 6. klassi tüdrukud

Kunstiring- selles ringis on tähtsal kohal tegutsemisrõõm, loovuse ja fantaasia rikastamine, kunsti tegemise ja vaatamise nautimine. Maalime, joonistame ja trükime erinevate vahenditega (süsi, sangviin, pastell, akrüül, akvarell jne). Peamine eesmärk on, et tekiks rõõm loovast eneseväljendusest.
Kodutütred / Noorkotkad- on Mooste koolis tegutsenud juba viisteist aastat. Noortel on võimalik osaleda ja end proovile panna nii rühma kui ka maakondlikes laagrites, matkadel ja võistlustel.  Mooste rühmas annab erikatseteks valmistumine võimaluse ennast süvitsi  arendada looduse tundmaõppimisel. Soovi korral võib taotleda taime-, linnu- ja loomatarga erialamärki, mida saab uhkusega kanda piduliku vormipluusi varrukal.
Mudilaste ansambel- siia kuuluvad 2.  ja 3. klassi õpilased.  Õpime juhtima oma häält kasutades õiget kehahoidu, diktsiooni ja hingamise tehnikat. Laulame laule ja laulmänge.  Mängime ka rütmipille, plaatpille ja kõlaplaate. Õpime, kuidas laval käituda.  Esineme kooli erinevatel üritustel.
Lastekoor- siin osalevad 4. -9. klassi õpilased, kellele meeldib laulda ja ennast muusika kaudu väljendada. Peamine eesmärk on tunda rõõmu muusikast ning pakkuda lastele mitmehäälse laulmise võimalust,  arendades samal ajal  laste muusikalist kuulmist ja vokaalseid võimeid. Esineme kooli erinevatel üritustel. Selle õppeaasta eesmärk on osaleda võrukeelsel laulupeol "Uma Pido 2024", mis toimub 1. juunil 2024 Põlvas Intsikurmus.
Teadusring- 1. klassi teadusringi eesmärk on selgitada loodusnähtusi ja nende ilmnemist igapäevaelus, äratada uudishimu ja avardada õpilaste silmaringi. Teeme katseid igapäevaste ainete ja esemetega ning saame üllatava kogemuse osaliseks. Kasutades oma kõiki meeli imestame, küsime, võrdleme, katsetame, paneme tähele, selgitame.
Rohenäpud- selles ringis õpime tundma nii ilu- kui ka toidutaimi läbi praktilise tegevuse. Hoiame korras kooli lillepeenrad. Teeme tutvust mullaelustikuga ja kahjuritega. Avastame ja jälgime, kuidas seemnest areneb taim ja mida ta kasvamiseks vajab.
Kolmapäevane spordiring 15.00 6.- 9. klass- eesmärk on pakkuda õpilastele füüsilist tegevust. Arendame meeskonnatöö ja kaaslastega arvestamise oskust läbi võrkpalli mängimise. Harjutame võrkpallimänguks vajalikke tehnikaelemente.
Neljapäevane spordiring 14:10 4.- 6. klass- eesmärk on pakkuda õpilastele füüsilist tegevust. Arendada nende sportlikku võimekust, osavust, meeskonnatöö ja kaaslastega arvestamise oskust läbi erinevate sportlike tegevuste.  
Inglise keele klubi- Mooste Mõisakooli inglise keele klubi käib koos igal kolmapäeval alates 27.09, kell 15:00. Koos arendame sõnavara ja õpime grammatikat inglise keeles suheldes ja koos huvitavaid asju tehes. Näiteks mängides, vaadates inglise keelseid lühifilme ja multikaid, harjutades loovkirjutamist, arutledes ja lugedes lühitekste.
Matkring- Uue ringina alustab tegevust matkaring, mille peamiseks eesmärgiks on tunda rõõmu õues liikumisest igal aastaajal. Ringi juhendab õpetaja Kadi Õunap, kelle enda suureks kireks on matkamine ja looduses liikumine. Ringi on oodatud õpilased alates 4. klassist, samuti ka lapsevanemad ja õpetajad. Iga kuu 3. kolmapäeval läheme õhtul kuhugi loodusesse, võimalusel teeme tuld ja valmistame ise lõkkel miskit süüa, õpime ka matkatarkusi, kuid peamine on siiski rõõm õues olemisest ja liikumisest. Iga kuu jagan eelnevalt infot, mida just sel korral teeme ja kuhu läheme.
HK Unicorn Squad- on tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi pakkuv huviring ainult tüdrukutele. Grupis saab osaleda 10 tüdrukut vanuses 8.-12. ning koos käiakse kord nädalas (neljapäeviti 7. tund). Rohkem infot: https://unicornsquad.ee
Käsitööring- sihtgrupiks on II ja III kooliastme õpilased. Ringi eesmärk on arendada õpilaste loovust, käelist osavust ja oskust materjale taaskasutada. Võimalik on proovida ja katsetada erinevaid tehnikaid ning materjale. Ringis tegeleme esemete disainiga ning õmbleme, tikime, punume, lõikame ja liimime. Õpilane saab võimaluse teostada oma loovaid ideid läbi juhendatud tegevuse.
Robootika- selles ringis kasutatakse Lego Mindstorms EV3 komplekte. Alustatakse liikuvate mudelite loomisega. Sealt edasi õpime tundma ka nende programmeerimiskeelt.