Viimati uuendatud: 14.03.2018

II TRIMESTER (2017-2018)

TRIMESTRILÕPU AKTUS 14.03.2018

Ainult viitele ja neljadele õppivaid õpilasi oli seekord Mooste Mõisakoolis kokku 44, seega lausa 8 õpilast rohkem kui eelmisel trimestril. Lisaks pälvisid tunnustust erinevate kiiduväärt tegude eest mitmed õpilased ning õpetajad. Ühtlasi tähistati tänasel aktusel emakeelepäeva. 2. klassi Matthias luges vahva luuletuse emakeelest ja ühiselt mängiti mängu, kus tuli võimalikult palju sõnu moodustada sõnas "allmaaraudteejaamaülem" leiduvatest tähtedest.  

EELKOOL 12.03.-16.04.2018

Eelkooli tunnid on mõeldud lastele, kes alustavad oma kooliteed 01. september 2018. 

Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 13.15 -14.45 muusikamajas.

Esimene kohtumine on 12. märtsil ja viimane 16. aprillil. Kokku toimub kuus kohtumist. 

Eelkooli tunde viib läbi õpetaja Herdis Paidra. Esimesel korral saadab kasvataja lapsed lasteaiast õpetaja Herdise klassi.

ÕPILASKOHVIK 11.03.2018

11. märtsil oli folgikojas ansambli Trad. Attack! Eesti tuuri lõppkontsert, mida sai otseülekandena vaadata ka Telia telekanalil. Kontsert oli välja müüdud juba päevi varem ning kogu kontsert oma lava- ja valgusshow´ga  oli tõesti võimas. Seekord pakkusid head paremat 3. klassi õpilased Uku, Liisa, Emmaliisa, Liisa, Kadi-Liis ning õpetajad Herdis, Lily ja Kadi. Tööd oli kõvasti, lapsed oli kontserdi lõppedes väga väsinud, kuid rahul. Lisaks koos pildistamisele, said lapsed seekord ka autogramme. 

 ÕPILASKOHVIK PÕLVAMAA KOOLINOORTE TANTSUFESTIVALIL 11.03.2018

11. märtsil kell 14.00 toimus Mooste kultuurimajas Põlvamaa koolinoorte tantsufestival, kus osales 114 tantsijat maakonna eri paigust. Tantsijatele tegid kohvikut Anna, Birgita ja Rebeca. Mooste Mõisakooli tublid tantsijad saavutasid Põlvamaa laste ja noorte tantsufestivalil oma tantsuga 1. - 4. klasside arvestuses III koha. Tantsus osalesid Janelis, Kädi-Loviise, Meribel, Miina, Luisa, Kristin ja Hanna. Remi tantsis koos Räpina noortega ja nende tants saavutas 7.- 9. klasside arvestuses I koha.

ÕPILASKOHVIK 10.03.2018

10. märtsil said nii naised kui mehed osa Tanel Padari ja tema bändi naistepäevakontserdist. Kooli õpilaskohvik oli platsis, sedakorda kohvikupreilideks-prouadeks Astrid, Iren, Aulike ning õpetaja Lily. Pärast kontserti õnnestus muusikutega ühispilte teha. Üllatas, et Tanel Padar on nii pikk!

ESIMESSE KLASSI ÕPPIMA ASTUMISE AVALDUS, 09.03.2018

Põlva Vallavalitsusele 31. jaanuariks 2018 lapsele elukohajärgse kooli määramiseks esitatud taotluste alusel on Põlva vallas elavatele koolikohustuslikus eas lastele elukohajärgseks kooliks määratud Põlva valla munitsipaalkool. Laste nimekiri on alates 28. veebruarist 2018 avalikustatud Põlva valla kodulehel. Elukohajärgse kooli määramise otsusega on nimekirja kantud lastele tagatud õppekoht nimetatud koolis.

Esimesse klassi õppima asumiseks esitab vanem hiljemalt 31. maiks 2018 Mooste Mõisakooli direktorile järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus;

2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;

3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;

5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;

6) lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja sellele kohale võetakse lapsi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põlva vald.

TUGLASE-NIMELINE OMALOOMINGUKONKURSS, 08.03.2018 

Tuglase-nimelisel omaloomingulisel konkursil osales 17 õpetaja juhendamisel 107 õpilast üle terve Põlvamaa. Lisaks võtsid konkursist osa ka 5 õpetajat. Mooste Mõisakool esitas konkursile ühe jutu ja kolm luuletust. Hanna-Marii Koor saavutas oma luuletusega "Eesti 100" Tuglase-nimelisel omaloomingukonkursil 4.-6. klassi arvestuses II koha. Õpetaja Hille Karu luuletus "Eesti 100" pälvis samuti äramärkimist. 

EESTI LAUL 2018 SAKU SUURHALLIS, 03.03.2018

Juba teist aastat on heategevusfond Aitan Lapsi jaganud kooliõpilastele tasuta pileteid Eesti Laulu peaproovile. Ka sel aastal õnnestus mitmel Mooste Mõisakooli õpilasel seda toredat üritust külastada ning muljed on võimsad. Õpilasi saatis õpetaja Herdis, suur tänu talle! Piletid vahendas meile Eva noortekast ja noortekeskus tasus ka bussisõidu eest. Tuhat tänu! Aitäh ka Merle vennale Kaiole, tänu kellele said kolm õpilast Tallinnasse!

Sel korral käisid kontserdil Aalike, Aulike, Triinu-Liis, Astrid, Iren, Aleks, Nikita. Merle, Kati, Mihkel ja Uku. Meeleolu annavad edasi mõned toredad staaridega tehtud klõpsud. Piltide autorid on Triinu-Liisilt ja Astridilt.

PROGETIIGRI KÄPAJÄLG 02.03.2018

Õpetaja Merlin Kirbits osales Tallinnas toimunud ProgeTiigri käpajälg tänuüritusel, kus tähistati ProgeTiigri programmi viie aastaseks saamist. Tänuüritusel tutvustati seda, mida on viie aasta jooksul ära tehtud, seati eesmärke tulevikuks ning tunnustati ProgeTiigri võrgustiku liikmeid, kes on ProgeTiigri arengule aktiivselt kaasa aidanud. Kohal olid ka Oompipood ja Insplay esindajad, kes tutvustasid uusi ja põnevaid haridusroboteid. 

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Tänaseks on sellest kasu saanud juba üle 630 õppeasutuse ja tegevustesse on kaasatud 85% Eesti koolidest ning 44% lasteaedadest. Programmi raames on soetatud 446 koolile ja lasteaiale enam kui 830 000 euro eest seadmeid nii robootika, programmeerimise, 3D-modelleerimise kui ka multimeedia õpetamiseks. Lisaks on ProgeTiigri koolitustel osalenud üle 4100 tegevõpetaja. 

Peatselt on algamas uus ProgeTiigri seadmete taotlusvoor, mille raames ka Mooste Mõisakool loodab oma koolil mitmed robotikomplektid soetada. Koolipoolne valmisolek edukalt taotlusvoorus osaleda on olemas. 

Fotode autor: Tuuli Saarniit

ÕPILASKOHVIK 26.02.2018 

Esmaspäeval, 26. veebruaril oli õpilaskohvik tegutsemas folgikojas Anne Paluveri ja Pille Pürgi komöödiaetendusel "Kohe näha, et vanad sõbrad". Kohvikut pidasid Kati, Merle ja Aulike.

EESTI VABARIIGI 100. SÜNNIPÄEV MOOSTE MÕISAKOOLIS 23.02.2018

Pidulik aktus algas mudilaskoori eestlaulmisel hümniga. Sellele järgnes direktor Ave sünnipäevatervitus ning sõna sai ka päev varem Mooste Mõisakooli õpilasesinduse presidendiks valitud Astrid Jõerand. Aktust viis läbi õpetaja Kadi, kes iga esinemise vahele puistas mõtteterasid teemal :“Miks Eestis on hea elada?“. Nii mõnigi kooliperelt kokku kogutud mõttetera tõi kaasa publiku naerupahvaku.

1. klassi esituses kõlas luuletus ning mäng kõlaplaatidel. 2. klassi ansambel laulis kandle saatel loo "Mu koduke" ning üllatas kõiki toreda rahvatantsunumbriga "Kaera-Jaan". 4. klassi tüdrukud astusid üles kaunite isamaaliste luuletuste ja jutuga "Minu päev Eesti presidendina", millele järgnes kogu klassi esituses "Saanisõidu" laul. Mudilaskoor tervitas vabariiki kolme eripalgelise lauluga: "Kus on minu koduke", "Üksik täht" ja "Igal kohal oma lugu. Seejärel sai sõna Põlva abivallavanem Sirje Tobreluts. Peale esinemiste lõppu jagas õpetaja Helen ajaloo nädala raames tublimatele kingitusi ja tänukirju. Pidulik aktus lõppes tempoka ühislauluga "Marupolka".

Peale piduliku osa lõppu oli kõigil võimalik maiustada küpsisetordiga, mille meie omad Mooste Mõisakooli õpilased olid päev varem valmis meisterdanud. Tordikaunistamise au kuulub siinkohal õpetaja Ailile, kes täna hommikul veel tordile viimast lihvi lisas. Riisi-suitsukana salati ja kohupiimakoogi tegi valmis kooli toitlustaja.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli ühe väga uhke ja piduliku üritusega, mis kauaks-kauaks meelde jääb. Aitäh kõigile, kes selle õnnestumisele kaasa aitasid. Meil on tõsiselt tore koolipere!

Kõik pildid ja videod sellest kordumatust sünnipäevapeost leiad siit

100 E-TÄHEGA ALGAVAT SÕNA, 22.02.2018

Mooste Mõisakooli kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Idee autor: Lily Veidenberg 
Teostus: Merlin Kirbits 
Sõnu kogus Mooste Mõisakooli koolipere.

EESTI VABARIIGI 100. SÜNNIPÄEV!

Reedel, 23. veebruaril tähistame Mooste Mõisakoolis Eesti suurt juubelit. Sel päeval ootame kõiki kooli pidulikes riietes, eriti oodatud on rahvariided või mõne muu rahvusliku elemendiga kaunistatud riided. 

Päev on lühendatud ja saab läbi kell 11:35.

1. tund kestab 35 minutit 08:30-09:05

2. tund kestab 35 minutit 09:15-09:50

3. tunni ajal 10.00-11.00 on pidulik vabariigi aastapäeva aktus ning seejärel ühine koogisöömine. Aktusele ootame ka lapsevanemaid.

4. tund kestab 35 minutit 11:00-11:35

Peale 4. tundi läheme koju vabariigi sünnipäeva tähistama ja koolivaheaega pidama! 

Elagu Eesti!

1. KLASSIL ON KÜLALISÕPETAJA 21.02.2018

1. klassil oli täna külalisõpetajaks Lõuna päästekeskuse Ennetustöö büroo juhtivspetsialist Merili Liivoja. Õpilased osalesid veeohutusalasel koolitusel. Nad õppisid, millised ohud võivad varitseda veekogudes (ujudes, sukeldudes, uisutades, jne) ning miks on vajalik kanda paadiga sõites päästevesti. Samuti said õpilased proovida, kuidas õigesti päästevesti selga panna. Iga õpilane sai endale targa värvilehe ning lisaks kingiti klassile veel materjale, mis sobivad hästi kevadel koos õppimiseks.

 3. KLASSI ÕPILASED MAARJA KÜLAS 15.02.2018

Ettevõtliku Kooli programmi raames külastasid 3. klassi õpilased Maarja Küla kasvandikke. Ettevalmistused algasid juba detsembris. Õpilased korraldasid jõululaadal heategevusliku loterii, et koguda raha väljasõiduks ja kingituste tarvis.
Seejärel toimusid läbirääkimised, eelarve koostamine, kaartide joonistamine ja maiustuste valmistamine külakostiks. Õpilased valmistasid ette ka pisikese tervituse.
Vastuvõtt oli soe ja südamlik. Maarja Küla kasvandikud esinesid meile lauludega, saime koos nendega tantsida ja ringmänge mängida. Samuti tegime ringkäigu külas ning tutvusime sealsete õpitubadega. Jõime koos teed, maiustasime küpsistega ja vestlesime. Oli põnev ja õpetlik päev, nii mõnigi õpilane leidis omale uue vahva sõbra, kellega peagi uuesti kohtuda. Juba juunis ootame sealseid noori vastukülaskäigule.

Kõik pildid külaskäigust Maarja Külla leiad siit

VASTLAPÄEV MOOSTE MÕISAKOOLIS 13.02.2018 

Vastlapäeval käisid algklasside õpilased vastlaliugu laskmas.  Kõik õpilased olid väga tublid ning rõõmu  ja lustimist jagus küllaga. Õpilastega olid mäes kaasas õpetaja Herdis, Annemari ja Anne. 

Kõik pildid vastlapäevast leaid siit

SPORDIRIIETE KASUTAMIST HAKATAKSE PEALE KOOLIVAHEAEGA RANGEMALT KONTROLLIMA

Mooste Mõiskooli hoolekogu arutas oma 30.01.2018 koosolekul kehalise kasvatuse tundides spordiriietuse kasutamist. Õpetaja Anne Kriisa seletuse kohaselt ei kasuta suur osa õpilastest kehalise kasvatuse tundides sobivat riietust ja jalanõusid. 
Sama teema oli mõned aastad tagasi hoolekogus üleval ja siis sai probleem suuresti lahendatud. Hetkel tuuakse spordiriiete mittekasutamise põhjuseks enamasti sobiva riietusruumi puudumist ja nooremate õpilaste puhul ka rasket koolikotti. 

Vaatasime üle riietumise võimalused ja leppisime kokku, et kool korrastab keldrikorrusel ühe ruumi ja paneb sinna nagid. Kuna poisid ja tüdrukud käivad kehalise kasvatuse tundides eraldi, siis piisab ühest riietusruumist. Vajadusel on olemas ka teine ruum. 
Arutasime ettepanekut, et riietusruumi uks võiks olla seestpoolt lukustatav, aga sellega võivad kaasneda mitmed uued probleemid ja seetõttu jäi lahenduseks korrapidajaõpetaja viibimine riietusruumi läheduses riietumise ajal. Kultuurimajas toimuvate tundide ajal on võimalus riideid vahetada sealsetes riietusruumides.

Õpilased, kes sõidavad kooli bussiga ja kellel on lisaks koolikotile ja spordiriiete kotile veel midagi vaja kaasa võtta, võiksid võtta kasutusele keldrikorrusel olevad kapid. Sinna saab oma kehalise kasvatuse riided ja jalanõud kenasti ära mahutada ja ei pea neid iga kord kaasa vedama. Kappide kasutamise tingimuste kohta saab informatsiooni direktorilt.

Leppisime kokku, et spordiriiete kasutamist hakatakse rangemalt kontrollima peale koolivaheaega. Ilma sobiva riietuseta õpilane saab õpetajalt kirjaliku või suulise töö, mis tuleb tunni lõpuks sooritada. Palume kõigil lapsevanematel kodus selgitada spordiriiete kasutamise vajalikkust.

Raivo Sildoja
Mooste Mõisakooli hoolekogu esimees.

XXVI AJALOO-OLÜMPIAADI I-VOOR, 10.02.2018 PÕLVA KOOLIS

6. klassi teemaks olid "Vanad Idamaad": Egiptus, Mesopotaamia, India, Hiina. Mooste Mõisakoolist osalesid Anna Arusoo ja Martin Vassil.  Anna saavutas 1. koha 42 punktiga ja Martin tubli neljanda koha 37. punktiga kuuekümnest. Osalejaid oli selles vanuseklassis erinevatest koolidest kokku kümme.

8. klassi teemaks oli "Reformatsioon". Meie mõisakooli esindas Aleks Arusoo, kes 48 punktiga jagas 2.-3. kohta. Osalejaid oli kokku üheksa.

Õpilasi juhendab õpetaja Helen Juhkam.

MOOSTE MÕISAKOOL KINGIB EESTI VABARIIGILE SÜNNIPÄEVAKS 100 ILUSAT E TÄHEGA ALGAVAT EESTIKEELSET SÕNA!  09.02.2018

Idee autor Lily Veidenberg.

E tähega algavaid eestikeelseid sõnu saad postitada siia

Sõna pikkus võib olla maksimaalselt 20 tähemärki. Sõnade postitamise tähtaeg on 12.02.2018.

MAAKONDLIK MATEMAATIKA OLÜMPIAAD, 07.02.2017 PÕLVA KOOLIS 

Mooste Mõisakooli esindas matemaatika olümpiaadil 7. klassi õpilane Aulike Apalev, kes saavutas 3.-4. koha. Olümpiaadil oli kokku kolmteist osalejat. Aulikest juhendab õpetaja Tiina Bergmann

ESIMESEST KOOLIPÄEVAST MÖÖDUS 100 PÄEVA 07.02.2018 

Täpselt täna täitus esimese klassi õpilastel 100 päeva kooli algusest. Sellel tähtsal päeval said kõik 1. klassi õpilased hommikukogunemisel kogu kooli ees endale tänukirja ja medali. Selline 100 koolipäeva möödumise tähistamine on Mooste Mõisakoolis esmakordne ning klassijuhataja Aili Vassil sai inspiratsiooni selle algatamiseks just Eesti Vabariigi 100. sünnipäevast. Tänaseks on õpilased kenasti kooliga harjunud, nad on leidnud endale vahvaid klassikaaslasi, toredaid sõpru ning õpetajaid. Klassijuhataja Aili Vassil uuris õpilastelt, mida nad oma koolist arvavad: 

Ain: "Mulle meeldivad minu õpetajad. Et on vahetunnid, meeldib kelgutada."
Henri: "Kekatunnis meeldib kelgutamine, meeldib oma klassis seinakell, meeldib kunstiring ja kunstitunnid. Tahan, et koolis oleks robotid."
Age: "Meeldib söögivahetund, sõpradega mängida, õpetajad, oma klass meeldib, kekatunnis kelgutada. Tahaks ka õppida suusatama." 
Looreli: "Mulle meeldivad mu õpetajad, vahetund, söögivahetund. Kõik tunnid on toredad, mängud meeldivad."
Laura: "Matetalgud on vahvad, vahetunnid, õpetajad, mängud. Koolis on kerge. Meeldis jõulupidu. Meeldib kelgutada."
Ander: "Mulle meeldivad õpetajad, sõpradega mängida, õppida meeldib. Jõulupidu meeldis. Meeldib ka minu koolimaja." 
Eliise: "Mulle meeldib õppimine, õpetajad, naljad, kogunemised kolmapäeviti, koolimaja :-). Meeldib oma sõpradega mängida." 

Klassijuhataja Aili on oma väikeste sõpradega väga rahul ja õnnelik. 

 

ÜLEMAAILMNE TURVALISE INTERNETI PÄEV 06.02.2018 

6. veebruaril 2018 tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva, mille juhtmõtteks sellel aastal on  „Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: parem internet saab alguse sinust“ . Kõik lasteaiad, koolid, noortekeskused ja huviringid, kes oma üritustest on teada andnud, kantakse Eesti kaardile. Samuti loositakse kõigi osalejate vahel välja mitu targalt internetis töötuba. 

Mooste Mõisakooli ülesanded leiad aadressilt https://padlet.com/merlin_kirbits/ti

1. - 4. klassil tuleb kolm videot ära vaadata ja seejärel hääletada, milline on nende lemmik. Kuluv aeg ~7 minutit. 

5.-7. klassil tuleb vaadata ära üks video ja seejärel sisestada märksõnu, milliste internetiohtudega nad ise kokku on puutunud. Kuluv aeg ~15 minutit. 

8.-9. klassil tuleb googeldada ja leida internetist informatsiooni hispaanlanna juhtumi kohta. Netiperverdi tegelik nimi ja vanus tuleb postitada kas Kadi FB sõnumitesse või siis paberkandjal Kadini toimetada. Kuluv aeg ~10 minutit. 

Proovi ka TTÜ tudengite poolt loodud interneti turvalisuse mängu "Tõde või tegu"

KOGUME MÄLESTUSI MOOSTE KOOLIST 05.-21.02.2018

MOOSTE MÕISAKOOLI 6. KLASS OSALEB  LINNUSÕBRAD 2018 KONKURSIL, 02.02.2018

Meie kooli õpilased osalevad  teist aastat Eesti kõige linnusõbralikuma klassi valimisel. Sel aastal toimetab projekti raames 6. klass ja õpilasi juhendab õpetaja Reet Needo. Enne jõule meisterdasid Robert, Karmo-Jan ja Martin toredad linnumajad ning jagavad meil talvituvatele lindudele lisatoitu, et nad talve edukalt üle elaksid. Fantaasiaülesande lahendamise käigus joonistasid Anna, Martin, Robert, Marvin ja Karmo-Jan toredad pildid lindudest ning Birgita tikkis rahvusvärvides linnukese padja kaunistusena. Kõik õpilaste tööd leiad siit

Konkursile saadetud tööd on avaldatud Balsnacki Facebooki lehel ning www.linnutoit.ee lehel. Facebooki lehel toimub kõikide saadetud tööde vahel rahva lemmiku valimine. Kaks kõige rohkem meeldimisi (like) kogunud tööd saavad rahva lemmiku tiitli ning pääsevad otse finaali. Konkursil osalejad võivad piiramatult oma tööd Facebookis jagada ja kutsuda sõpru hääletama. 

Kutsume teid kõiki hääletama!

Ava https://www.facebook.com/Balsnack/ lehekülg, otsi Mooste Mõisakooli kingitus üles ja pane "Meeldib". 

Suured tänud juba ette ära!

PÕLVAMAA KUNSTIÕPETUSE PIIRKONNAVOOR 27.01.2018 


Põlvamaa kunstiõpetuse piirkonnavoor toimus 27. jaanuaril Põlva koolis. Mooste Mõisakooli esindas 8. klassi õpilane Iren Varik. Olümpiaadil olid kohal õpilased viiest erinevast koolist. Kodus tuli valmistada omaloominguline töö "Mina olengi Eesti". Kohapeal vastati esmalt teooriaküsimustele, aega selleks oli üks tund. Seejärel teostati praktiline loovtöö - kujundati pilt T-särgile. Loovtöö jaoks oli aega kaks tundi ning pildil kujutatu pidi olema seotud Eesti juubeliaastaga. Iren saavutas 7.- 9. klasside vanuseklassis 4. koha. Ireni juhendab Helen Juhkam. 

EESTI KOOLINOORTE 65. KEEMIAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOOR 27.01.2018

Põlva Koolis toimunud keemiaolümpiaadil osales kokku 14 õpilast.  Esindatud olid Põlva Kool, Mooste Mõisakool, Krootuse Põhikool, Räpina Ühisgümnaasium ja Kanepi Gümnaasium. Põlvamaa 8. klasside arvestuses saavutas Mooste Mõisakooli õpilane  Aleks Arusoo 4. koha.  Aleksi tulemus oli 33 punkti ja kolmandast kohast lahutas teda vaid üks punkt (34 punkti 3. koht, 35 punkti 2. koht ja 41,5 punkti 1. koht). Aleksit juhendab Lily Veidenberg.

Oh keemia, oh keemia, see tund on justkui preemia! 

TURUNDUSPÄEV ETTEVÕTLUSKÜLAS, 25.01.2018 

Mooste Mõisakooli õpilased osalesid 25. jaanuaril Tartus toimunud mini-ja õpilasfirmadele mõeldud praktilisel koolituspäeval "Turunduspäev ettevõtluskülas". Koolituspäeval osalejaid said teada mitmeid kasulikke turundusnippe, said analüüsida Põlvamaa õpilasfirmade Facebooki lehekülgi ja valida selle tulemusel endi seast välja kõige parema turundaja - Minifirma Kristallselge. Lisaks tutvusid õpilased Lõuna- Eesti regiooni ettevõtete reklaamväljapanekutega ning analüüsisid, millised ettevõtted ja miks eriti silmapaistvad ja meeldejäävad olid. Uusi omandatud teadmisi ära kasutades tuli rühmatööna koostada ka üks pilkupüüdev Facebooki postitus. Kokkuvõtvalt võib öelda, et turunduspäev oli meelelahutuslik ja inspireeriv. 

TRIINU-LIIS: Mulle meeldis koolitus väga. Sain endale toreda tiimi, kus oli üks äge poiss, kes tegi väga palju nalja. Lõunapausi ajal tegime erinevates äritänava poodides lahedaid pilte ning kõikidest tegevustest meeldis just see mulle kõige rohkem. Ettevõttlusküla juhendajad olid samuti toredad ning andsid häid mõtteid, kuidas pildistada ja oma tegemisi kajastada. 

REIO: Minu arust oli seal loengul väga tore ja huvitav. Meie rühmas oli väga hea tiimitöö. Äritänava toad olid lahedad ja lõunasöök maitsev. Sai ka palju nalja. Õppisin, et igal pool tuleb olla aktiivne ja siis sa saad palju vaatamisi.

IREN: Väga tore kogemus oli. Sain uusi tutvusi ja inspiratsiooni. Mängud ja ülesanded olid väga lahedad ja hästi läbi mõeldud.  Näiteks algas koolitus kantritantsuga. Jutud/näited, mis räägiti olid ka väga toredad, inspireerivad ja naljakad. Rühmatööd läksid enam-vähem edukalt, vahepeal läks mõni asi ajapuuduse tõttu untsu ning siis teised rühmad parandasid meie tehtut. Teiste koolide õpilased olid väga toredad ja andekad. Saime kõigiga hästi läbi. Lisaks tegime äritänava poodides lahedaid pilte. Mulle meeldis see üritus väga, osaleks veel sellistel üritustel/loengutel! Muchhh loveee!!!!

NIKITA: Mulle meeldis see, et kõik olid sõbralikud. Samuti meeldisid need ülesanded, mis seal olid. Ettevõtluskülas olid ägedad ruumid, kus sai palju pilte teha. Mul oli suht igav tiim, kuid samas sai palju naerda, kuna üks poiss rebis koguaeg üle saali oma arust täiega kildu. Mulle ei meeldinud bussiga sõita, kuna seal haises. See oli samuti hea, et seal anti kommi ja kui ära läksime, siis võis kõike (pirukaid, puuvilju, kommi) kaasa võtta.

AALIKE: Õppepäev oli väga põnev ja motiveeriv. Kahjuks ei olnud meil õppilasfirmat, mille arendamisega seal tegeleda. Huvitav oli kuulda teistest õpilasfirmadest ja neile nõu anda Facebooki lehekülje viimistlemisel. Vahva oli uudistada äritänavat. Rühmatöö sujus meie grupil väga hästi. Sain sellelt ürituselt uusi sõpru ja toredaid kogemusi.

ÕPETAJA MERLIN: Tegemist oli ühe põneva noortele suunatud koolitusega, millest on oma ettevõtlusega alustajatele ka reaalselt kasu. Seda, kuidas endale ilma rahaliste vahenditeta head reklaami teha ja oma maine kujundamisele juba koolis käies mõtlema hakata, võiks minu hinnangul sagedamini ning rohkematele õpilastele rääkida. Ja mitte ainult õpilastele, sest ka mina täiskasvanuna sain turunduspäevalt mitmeid uusi teadmisi ning ideid, kuidas edaspidi asju veelgi paremini teha. Päeva tipphetkeks kujunes peale lõunasööki toimunud pildistamine. Nalja sai ikka kõvasti ning fotograaf Nikita kommentaar "Maasikas" peale igat õnnestunud pilti, lisas juurde indu küünitada järgmiste põnevate riideesemete ja aksessuaaride järele. Niisiis, tundsin Mooste Mõisakooli õpilaste üle tõelist uhkust, sest nad olid turunduspäeval aktiivsed, julged ja loomingulised ning teistele oma käitumisega positiivseks eeskujuks. 

Kõik pildid sellest unustamatust turunduspäevast leiad siit

MOOSTE MÕISAKOOLIS ON KÜLAS HARIDUS- JA TEADUSMINISTER MAILIS REPS 17.01.2018

Koolis olid täna külas haridus-ja teadusminister Mailis Reps koos nõunikuga ja Põlva abivallavanem Janika Usin. Külalisi tervitas kahe muusikalise etteastega õpetaja Lily juhendamisel mudilaskoor. Haridus-ja teadusminister Mailis Repsi sõnavõtt oli lühike ja kaasa mõtlema panev. Samuti said õpilased esitada ministrile küsimusi. Selgus, et vaatamata 1. klassi õpilase Henri unistusele, Legolandi Eestisse siiski ehitama ei hakata. Mailis Reps kinkis koolile tarkusesümboli – öökullipadja ja meie omalt poolt õpetaja Heleni tehtud kassihelkuri koos kaardiga. Peale hommikukogunemist oli külalistel võimalus tutvuda koolihoonega ning piiluda sisse mitmesse klassiruumi. Pesa klassi jõudes ootas külalisi ees väike üllatus - lõbusa lõõtsalooga esines perekond Apalevid ning kohvilauda kaunistasid õpetaja Aili ja Tiina hõrgud küpsetised. Peale pooletunnist vestlust õpetajatega, tõttasid külalised edasi Mooste lasteaeda Tammetõru. Enne veel jõudsid nad läbi põigata Mooste mõisakooli kassinäituselt, mida tutvustas õpetaja Reet, ja ajalootoast, kus huvitavaid fakte mõisa omanikest rääkis õpetaja Laine. Selgus, et Mailis Reps on Mooste Mõisakooli külastanud ka ühe korra varem, ning loodame, et tänane visiit ei jää viimaseks. 

Kõik pildid ja videod sellest toredast külaskäigust leiad siit

MOOSTE MÕISAKOOLI ÕPILASESINDUS 11.01.2018

Mooste Mõisakooli õpilasesinduse esimesel kohtumisel osalesid:

Hanna Juhkam (4. klass)
Hanna-Marii Koor (4. klass)
Rebeca Turba (4. klass)
Anna Arusoo (6. klass)
Birgita Turba (6. klass)
Kati Soomets (7. a klass)
Merle Värva (7. a klass)
Astrid Jõerand (8. klass)
Iren Varik (8. klass)

MOOSTE MÕISAKOOLI PÜHADETERVITUS 22.12.2017

 JÕULUHOMMIK MOOSTE MÕISAKOOLIS KOOS 4. KLASSIGA JA TOOLIMÄNG 22.12.2017 

Täna esines kooliperele jõuluetendusega 4. klass. Lisaks mängiti võistluslikku toolimängu. Soovijatel oli võimalik osaleda ka jõulu teemalisel QR-koodi jahil. 

Kõik pildid leiad siit

 JÕULULAAT 20.12.2017 

Jõululaadal jagus sellel aastal tegevusi kuhjaga. Võimalik oli osta ilusaid jõulukaarte, jõulukaunistusi, ehteid, piparkoogitaigent ning mitmeid maiustusi ja küpsetisi. Oma panuse sai anda, ostes heategevuslikku õnneloosi. Õnneloosiga koguti raha Maarja küla intellektipuudega noortele külla sõiduks ja kingituste ostmiseks. Laadal tegutses ka kohvik, kust külastajaid said ülisoodsalt osta õpetajate tehtud küpsetisi, kohvi ja morssi. 8. klassi poolt disainitud jõuluraha eest oli võimalik kõigil õpilastel külastada erinevaid töötubasid: tatoveeringud, bingo lotto, tuleviku ennustamine, meisterdamine ja mängude tuba. Aitäh kõigile, kes jõululaada õnnestumisele kaasa aitasid! 

Kõik pildid jõululaadast leiad siit

 JÕULUHOMMIK MOOSTE MÕISAKOOLIS KOOS 9. KLASSIGA 20.12.2017 

Täna hommikul üllatas kooliperet lõbusa aardejahiga 9. klass. Kõik pildid aardejahist leiad siit

TANTSULINE JÕULUHOMMIK MOOSTE MÕISAKOOLIS KOOS 8. KLASSIGA 19.12.2017

Kõik pildid ja videod jõulu stiilis koolipäevast leiad siit. 

MOOSTE MÕISAKOOLI JA RAHVAMUUSIKAKOOLI JÕULUPIDU 18.12.2017 

Jõulupidu teadustasid ja vedasid eest 8. klassi õpilased Aleks ja Reio. Pidu algas meeleoluka 3. klassi jõuluetendusega. Näidendi valis välja ja õpetas lastele selgeks Edda Prükk. Kohvikupausi ajal sai fuajeest osta maitsvaid õpetajate tehtud küpsetisi, valida Mooste Mõisakooli logo konkursi parimate kavandite seast oma lemmikut ning nautida vabalaval toimuvaid etteasteid. Samal ajal toimus suures saalis DJ Nikita eestvedamisel meeleolukas disko.  Peale kohvikupausi astusid lavale erinevad pereansamblid (Sildojad, Kaivod, Apalevid, Koorid) ning mudilaskoor. Lisaks mängisid 2. ja 3. klassi lapsed kõlaplaatidel ning tantsuga esinesid 4.-6. klassi õpilased. Kontsertkava teine osa lõppes Mooste Mõisakooli õpetajate ja rahvamuusikute ühisetteastega "Tiliseb, tiliseb aisakell ..." , millele järgnes veel üks lühike kohvikupaus. Peale pausi said soovijad osaleda Lily Veidenbergi eestvedamisel ühises laulumängus ja siis tuligi kaua oodatud jõuluvana. Igal klassil oli jõuluvanale ning kogu kooliperele välja mõeldud üks soov ning kirjutatud see omavalmistatud kaardile. Peale soovide ettelugemist toimus ühislaulmine ja kinkide jagamine. Esimese klassi õpilased said kingid kätte otse jõuluvanalt.

Aitäh kõigile, kes selle toreda jõulupeo õnnestumisele kaasa aitasid! Eriti suured tänud Kadi Õunapile, Lily Veidenbergile ja 8. klassi õpilastele. 

Kõik jõulupeo pildid leiad siit


 JÕULUNÄDALA ÜRITUSTE KAVA 18.-22.12.2017

Esmaspäev, 18. detsember: kell 17.00 jõulupidu folgikojas. Sel päeval 1.-3. klass kooli ei tule, samuti ka 4. klassi lauljad-pillimängijad. Vanemad, kel last keeruline koju jätta, andke klassijuhatajale teada - leiame lastele koolis tegevust!

Teisipäev, 19. detsember: jõulu stiilis koolipäev. Oodatud erinevad jõuludega seotud kostüümid! Igas tunnis kavas midagi jõuluteemalist! 

Kolmapäev, 20. detsember: kell 13.00 jõululaat kooli saalis. Avatud töötoad, mida saab kooli raha eest külastada! Laadale oodatud ka kõik vanemad ja külarahvas!

Neljapäev, 21. detsember: 1.-3. klassil päkapikkude kool, korraldab 6. klass. Teistel klassidel toimuvad vahetundide ajal erinevad mängud! 

Reede, 22. detsember: lühendatud koolipäev, toimuvad neli esimest tundi. Vahetundide ajal teeme QR-koodidega jõulumängu! Alates 12.30st on kõigil soovijatel võimalik minna noortekeskusesse aega veetma (ja bussi ootama). Koolimaja ei ole kella kolmeni avatud nagu tavaliselt. 

MOOSTE MÕISAKOOLI LOGO KONKURSI KAVANDID 13.12.2017

Kokku laekus konkursile 59 omanäolist tööd, millega on võimalik tutvuda siin.

Iga klass ja õpetajad valivad jõulupeo hommikuks (hiljemalt 2. tunni alguseks) välja kolm parimat logo. Parimate logodega saab tutvuda ja oma lemmiku poolt hääletada 18.12.2017 Mooste Mõisa Folgikojas toimuval jõulupeol. Lõpliku Mooste Mõisakooli logo valib välja juhtkond võttes arvesse kõikide osapoolte lemmikuid. 

Ideekavandite hindamisel arvestatakse:
- logo mõistetavust;
- logo originaalsust;
- logo sobivus mõisakooligat;
- võimalus logo kasutada erinevates infokanalites.

 JÕULUHOMMIK MOOSTE MÕISAKOOLIS KOOS 3. KLASSIGA 13.12.2017

Jõuluhommikul esinesid väikese etendusega 3. klassi õpilased ja lapsevanemad. 

Kõik pildid ja video leiad siit

 07.12.2017 VÕRGUSTIK VÕRGUTAB SEMINAR "NUTIKOOLIMAJA"

Mooste Mõisakooli infojuht-haridustehnoloog Merlin Kirbits osales 07.12.2017 Tallinnas TTÜ Mektory majas toimunud Võrgustik Võrgutab seminaril "Nutikoolimaja". 10. aastapäeva tähistava Võrgustik Võrgutab seminari fookuses oli seekord nutikoolimaja anatoomia ehk püüti leida vastuseid küsimusele: "Mis teeb targast majast või kaasaegsest koolimajast nutikoolimaja ning kuidas targa maja funktsionaalsust õppetöösse integreerida?". Lisaks tutvustati asjade interneti võimalusi õppeprotsessis ning nutikaid lahendusi lasteaiast kutsekoolini. Kõigil soovijatel oli võimalik tutvuda ka TTÜ Mektory uuenduslike õpperuumidega. 

Kõikide piltidega saad tutvuda siin

JÕULUHOMMIK MOOSTE MÕISAKOOLIS KOOS 2. KLASSIGA 06.12.2017

Jõuluhommikul esinesid toreda ja abivalmidusest rääkiva etendusega 2. klassi õpilased ja õpetaja. 

 21. EESTI RAHVA MUUSEUMI JOONISTUSVÕISTLUS 01.12.2017

Mooste Mõisakoolist osalesid joonistusvõistlusel Hanna Juhkam, Martin Vassil, Aalike Apalev ja Astrid Jõerand. Kõigepealt käisid õpilased muuseumis kiirel ekskursioonil. Peale seda valisid nad joonistamiseks sobiva koha ja asusid kunstiteoseid looma. Joonistamiseks oli aega 2 tundi. Auhindu küll ei võidetud, aga Hanna arvates oli osalemine ka ilma selleta tore. 

Kõiki joonistusvõistluse töid näed siit

LILLE MAJA FOORUMTEATRI FOORUMLUGU "HEAD SUHTED" 01.12.2017

Foorumteater andis kaks etendust - ühe 4.-6. klassi õpilastele ja teise 7.-8. klassi õpilastele. Etendus oli kiusamisteemaline ja rääkis sellest, kuidas õpilane saab eelkõige ise midagi ära teha, et tal oleks klassiruumis hea olla ja kaaslastega sõbralikud suhted. Foorumteatris kaasati etendusse ka publikut, kelle kaasabil jõuti positiivsete lõpplahendusteni. 

Kõik pildid nendest toredatest etendustest leiad siit

ÕPILASKOHVIK 29.11.2017

Kolmapäeval, 29. novembril pidasid 7. b klassi õpilased õpilaskohvikut Stand-up kontserdi OMA JÕUL ajal. Lavalaudadel tegid nalja ning musitseerisid Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa ja Rene Puura. Õpilased olid viisakad ja väga tublid ning said kohviku pidamisega kenasti hakkama. 

OMAPÄRANE KUNSTITUND SIRELI TALU VILLAKOJAS 27.11.2017

Õpetaja Aili Vassil käis 1. klassi laste ja 4.-5. klassi tüdrukutega Sireli talu villakojas meisterdamas. 1. klass meisterdas vahva lambamedaljoni (kleepis, joonistas ja keerutas paela). Suuremad tikkisid uhke lambukese ning said veel tutvuda villakoja tööde ja toimetustega. Suur - suur tänu ülitoredatele juhendajatele Sireli talu villakojast.

Kõik toredad pildid sellest kunstitunnist leiad siit

KOHVIKUPROJEKTI VÄLJASÕIT TARTUSSE 27.11.2017

Kohvikuprojektis osalejad külastasid Tartus esmalt kohvikut Crepp ning nägid, kuidas käib kohvikutöö ja kuidas pannkook lauale jõuab. Tüdrukud said ka ise proovida kelneritööd, võtta vastu tellimusi ning katta lauda. Teise kohana külastati ESCAPETARTU põgenemistuba, kus loeti sõrmedelt veriseid koode, roomati tunnelites, oldi käeraudadega seinte küljes kinni... Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli ühe väga toreda, ägeda, suurepärase ja nutikust nõudva päeva. 

Kõik pildid kohvikuprojekti väljasõidust leiad siit

PÕLVAMAA KODANIKUÜHISKONNA TUNNUSTAMISÜRITUS RÄPINAS 24.11.2017

Reedel anti Räpina sadamas pidulikul tunnustusüritusel üle tänukirjad „Põlvamaa kodanikuühiskonna parimad 2017“ konkursi võitjatele. Üritusele olid kutsutud kõik seitsmesse kategooriasse esitatud kandidaadid. Mooste Mõisakooli õpilaskohvikute projekt esitati parima koostööprojekti kategooriasse tunnustamiseks ja pälvis esimese koha. Pidulikul vastuvõtul esindasid Mooste Mõisakooli Markus ja Hanna-Marii koos ema Seleriga. Suur aitäh teile! 

Loe lisa siit