Distantsõppe ajal lõimisime erinevaid õppeaineid

Meid kõiki ootamatult tabanud distantsõppel on ka mitmeid plusse. Näiteks annab see palju uusi võimalusi õpetajatele erinevate õppeainete lõimimiseks.

Meil mõisakoolis valmisid 4.-9. klassis kunstiõpetuse ja eesti keele ühistööna jõulukaardid koos heade soovidega, mille sai võimalusel panna ka posti. Õige suurusega kaardi valmistamisel sai harjutada mõõtmist, kaardi kujundamisel erinevaid joonistamis- ja meisterdamistehnikaid. Kaardile teksti kirjutades tuli esmalt uurida, mis ja kus peaks ühel kaardil kirjas olema peale pühadesoovi, kuhu käivad kirjavahemärgid ning meeles tuli pidada sedagi, et näiteks sõna „jõulud“ on väikese tähega. Tuli ka vormistada ümbrik ja sinna peale nii saaja kui saatja aadress õigesse kohta ja õigesti kirjutada. Ülesanne tundus esmalt lihtne, aga osutus mitme õpilase jaoks parajaks pähkliks!

Matemaatika ja eesti keele ühise ülesandena said 7. klassi õpilased harjutada ühes ja samas ülesandes sõnaliikide ja tekstiliikide äratundmist ning sagedustabeli koostamist. Kahest tihastest rääkivas tekstist tuli leida kõik omadussõnad, asesõnad ja nii edasi ning arvutada välja iga sõnaliigi suhteline sagedus. Õpilased pidi loetu põhjal ka määrama, kas tegu on jutustava, kirjeldava või arutleva tekstiga ning oma arvamust põhjendama. Peaaegu kõik õpilased said ülesandega suurepäraselt hakkama!

Ühiskonnaõpetust ja eesti keelt lõimisime nii 6. kui ka 9. klassis. Kuuendikel oli ülesandeks valida üks Euroopa riigi lipp ja postitada see õpetaja Helena loodud Padleti tahvlile. Juurde tuli aga mõelda jõuluvõtmes omaloominguline jutuke sellest, kuidas see riik endale just sellised värvid sai. Õpilastel fantaasia lendab ning päris vahvaid töid sai kirja.

9. klassil oli läheneva jõuluaja tõttu (jõulud on ju andmise aeg!) ülesandeks teha reedese ühiskonnaõpetuse tunni ajal üks heategu. Heateoks võis olla koduümbruse koristamine, väike annetus, poes Toidupangale annetus, oma vanaemale ja lähedastele helistamine ja neist hoolimine, kodutute loomade varjupaiga külastamine või neile näiteks tekkide või käterättide kogumine, kellelegi kingituse tegemine või iganes pähe tuli. Seejärel tuli kirjutada väike lühiarutlus ühel järgnevatest teemadest: „Olla kodanik“, „Minust sõltub ühiskonna heaolu“ või „Tee head!“. Arutlus pidi sisaldama ka näidet enda heateost ning arutlust, mis võis olla selle teo olulisus ja mõju ühiskonnale ning mis eeskuju see annab teistele. Kogu tekst tuli kirja panna kõiki õigekirjareegleid järgides.

Kõikide lõimitud projektide käigus valmis väga vahvaid töid. Loodame, et õpilastel oli ülesannete lahendamine põnev ja teistmoodi.