Edukas osalemine kunstiolümpiaadil

Veebruaris oli meil põhjust oma andekate õpilaste üle rõõmustada. Kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus laupäeval esindas meie kooli 7. klassi õpilane Hanna Juhkam. Olümpiaadi esimeses osas oli vaja ühe tunni jooksul vastata teooriaküsimustele. Küsimused  sisaldasid visuaalkunsti põhimõisteid, teadmisi proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti kunstikultuuri tundmist lähtuvalt riikliku õppekava kunsti ainekavast ning meedias kajastatud kunstisündmustest ning antud aasta teemast (Eesti loodus, linnud, loomad). Teises osas oli vaja teostada praktiline loovtöö, milles hinnati loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni ja kunstitöö teostamise korrektsust. Kolmandaks osaks oli omaloominguline kunstitöö, teemaks "Kohtumine loomaga".Hanna saavutas oma vanuseastmes (7.-9. klass) Põlvamaal 1. koha. Hurraa! Oleme sinu üle uhked, Hanna!