Ideetalgud Mooste mõisakoolis

10.06.2021 kell 18.00 toimuvad Mooste mõisakoolis ideetalgud. Osalema ootame kõiki, kes Mooste mõisakooli käekäiku oluliseks peavad. Talgute eesmärgiks on kutsuda kõiki osapooli kaasa mõtlema, millisena me näeme Mooste mõisakooli järgmisel viiel aastal. Kogutud sisendit kasutatakse kooli arengukava koostamisel. Üritus toimub kahes osas: õpilastele põneva ettevõtlikkust arendava koolipäevana ja täiskasvanutele õhtul peale tööd. Ideetalgutel toimub töö väikestesse teemagruppidesse jagatuna maailmakohviku meetodit kasutades.

 

Ootame teie kõigi mõtteid ja ideid aadressil: http://bit.ly/ideeTALGUD

Vasta kindlasti, sest iga mõte loeb!

 

Mõisakooli hoolekogul  tuli mõte kaasata kõik õpilased arengukava koostamisse, kuid ideed edasi arendades tundus, et lisaks õpilastele ja õpetajatele tuleks kaasata terve kogukond koos kohalike ettevõtete ja koostööpartneritega. Kui tunned, et sulle läheb korda Mooste mõisakoolis toimuv, oled väga teretulnud ennast osalejaks registreerima lingil http://bit.ly/ideeTALGUD.