Kas õnn peitub rahas või kusagil mujal? Inimeseõpetuse tunnis saab teada!

Inimeseõpetuse tunnis saab teadmisi igasugu põnevatest valdkondadest. Sellenädalases inimeseõpetuse tunnis püüdsid seitsmendikud saada teada, kas raha teeb õnnelikuks või hoopiski õnn ei ole sõltuv rahast. Koos mängiti vägagi õpetlikku ning palju arutelu tekitavat mängu Cashy. Planeeriti enda kuueelarveid, prooviti kätt investeerimise maastikul ning püüti jagada aega mõistlikult töötamise, enesetäiendamise ning vaimuturgutamise vahel. Arutelu käigus jõuti erinevate ideedeni. Toodi välja säästmise vajalikkus, samas tajuti ka seda, et pikalt endale meelelahutuse keelamine võib viia rahulolematuseni elus. Investeerimise osas jõuti üksmeelele, et edukuse eelduseks on teadmised ja julge pealehakkamine. Õpilased arvasid, et mäng on väga põnev ja kindlasti ei jää see viimaseks korraks, mil tunnis selle käsile võtame.