Keskkonnainvesteeringute keskuse väljasõidud

Septembrikuus on meie 2.- 7. klass osalenud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi raames erinevatel õuesõppepäevadel. Väljasõitude eesmärgiks on suurendada huvi kodumaa looduse vastu ning omandada uusi teadmisi. Viies ja kuues klass külastasid Räpina aianduskooli, kus keskkonnakaitse eriala õpilased olid ette valmistanud erinevaid põnevaid ülesandeid. Õpiti erinevaid looma- ja puuliike määrama näiteks nahkade või puutüvest lõigatud juppide järgi. 7. klass käis Piusal. Seal vaadati nahkhiirte elu tutvustavat filmi, tutvuti klaasi tootmise ajalooga ning liivakaevandusega. Täna sõitsid 2.- 4. klass aga Taevaskotta. Teine klass kuulas erinevaid Taevaskojaga seotud muistendeid ning imetles liivakivipaljandeid. Kolmas ja neljas klass aga uurisid samal ajal laanekuklaste elu ja said teada, millised ametid on sipelgatel ja kuidas on nende elukorraldus organiseeritud. Projekt lõpeb oktoobris 8. ja 9. klassi sõiduga Ida-Virumaale. Looduses on vahva!