KIKi-projekti õppekäik Kiidjärvele

Neljapäeval toimus meie selle sügise viimane Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud õppekäik. 7. ja 8. klassi õpilased õppisid uusi tarkusi Kiidjärvel. Esmalt läbiti Roiupalu matkarada, kus sai tundma õppida erinevaid puid ning juurdekasvupuuriga määrata puude vanust. Sai näha ka üraski ja musträhni tegutsemise jälgi.Seejärel suunduti RMK Kiidjärve külastuskeskusesse, kus vaadati lühifilmi, misjärel tuli täita kõige õpitu kohta tööleht.Õpilased olid väga hoos ning tegutsesid-õppisid suure innuga. Oli igati põnev õppepäev!