Kodutütarde tagemisi

Igal esmaspäeval kogunevad teadmishimulised kodutütred rühmavanem Reeda juurde, et üheskoos õppida uusi teadmisi. Selle nädala teemaks oli loomade ja lindude tundmaõppimine. Kõiki neid teadmisi läheb lisaks järgukatsete tegemisele ning erinevatel võistlustel ja mängudel osalemisele tarvis igapäevaselt looduses liikudes.