Koolitus "7 sammu"

Õpetajad Annemari ja Andri osalesid kahepäevasel Junior Achievement 1.—6. klassile suunatud programmi „7 sammu“ metoodilisel koolitusel.

„7 sammu“ arendab laste ettevõtlikust, õpetab mõistma ümbritsevat majandustegevust ja arukalt oma rahaasju korraldama, aga ka tulevast tööelu kavandama, jätkuvateks õpinguteks ja edaspidisteks saavutusteks valmistuma.

Teemad, millega õpilased kokku puutuvad on:
1. Meie ise
2. Meie perekond
3. Meie kodukoht
4. Meie linn ja vald
5. Meie maakond ja riik
6. Meie mini-mini firma
7. Meie maailm

Esimesena Eestis toob „7 sammu“ programm koolitundi disainmõtlemise, õpetades lapsi koguma ideid, tegema valikuid, kriitiliselt mõtlema, katsetama, loobuma ja uuesti alustama.

Programmi saab lõimitult õpetada matemaatika, emakeele ja inimeseõpetuse tundides, samuti saab erinevaid tegevusi viia läbi kunstiõpetuse ja käsitöö tundides.

Meie kooli õpilaste jaoks on kindlasti ettevõtlusõpetuses osalemine huvitav, kasulik ja nauditav kogemus!