Me loeme!

Meie kooli 3. klassi klassiõpetaja Herdis ja eripedagoog-tugiõpetaja Andri liitusid õppeaasta alguses õppeprogrammiga „Me loeme“, kus keskendutakse loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arengu toetamisele. Programmist võtavad osa 3. klassi õpilased. Eesmärgiks on toetada õpilaste teadlikkust lugemise protsessist ja lugemisstrateegiatest, harjutada strateegiate kasutamist ning õppida oma õppeprotsessi eesmärgistama ja hindama. Õppeprogramm põhineb neljal mõistmisstrateegial, mida head lugejad kasutavad: ennustamine, küsimuste esitamine, selgitamine ja kokkuvõtte tegemine.Me loeme tunnid on huvitavad ja õpilastele meeldivad. Pakuvad vaheldust tavalistele koolitundidele.