Nutikas teistmoodi koolipäev

27. novembril toimus Mooste mõisakoolis nutikas teistmoodi koolipäev.
Koolipäeva ettevalmistus algas juba augustis, mil meie kooli õpetajad asusid HITSA toel digipädevusi arendama, et esialgu tõhustatult, nelja kuu vältel, arendada õpilaste digipädevusi.
Kokku toimus õpetajatele neli koolituspäeva, lisaks avaüritus Ruusa põhikoolis ja lõpuüritus Kuldre koolis. Digikiirendi programmi, milles me sel sügisel osalesime, viib aastatel 2019-2020 ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, rahastab haridus ja teadusministeerium.
Koolituse raames anti õpetajatele kodutöid, mille peamiseks ülesandeks oli tunnis õpilastega digivahendite kasutamine, et areneks õpilaste digipädevused. Koolituspäevad pidid toimuma koolipäevadel. Kuidas seda korraldada nii, et õpilased ei kannataks? Meile tulid appi meie ägedad lapsevanemad ja vilistlane, kes andsid kahel koolituspäeval tunde, mis muidu õpetajate puudumisel oleksid ära jäänud. Need olid vahvad koolipäevad, sest samal ajal õppisid koolimajas nii õpilased kui ka õpetajad. Aitäh, lapsevanemad, et te toetate õpetajate ja seeläbi oma laste arengut!
Koolituse käigus pidi kooli digijuhtkond koostama ja läbi viima oma kooli õpetajatega arendusprojekti, mis lähtub õppijate digipädevuse kujundamisest. Olime koolis juba õppeaasta alguses kokku leppinud, et trimestrite lõpus on meil teistmoodi koolipäevad. Nii tekkiski idee ühendada kaks plaani ja korraldada 27. novembril nutikas teistmoodi koolipäev. Õpetajate jaoks algas suurem ettevalmistustöö pärast sügisvaheaega. Koostasime töötubade plaani ja valmisid ka tööjuhendid.
Mis siis toimus sellel nutikal teistmoodi päeval? Hommik algas kogu kooli hommikutunniga, mis toimub meil iga kolmapäeva hommikul. Võtsime kokku trimestri tulemused ja kiitsime tublimaid. Etteastetega esinesid II ja V klassi musitseerimise tunni õpilased ning III ja VIII klass, kes panid kogu koolipere tantsima. Hommikutunnile järgnesid õppetundide asemel töötoad.
Mooste mõisakooli õpetajad olid ette valmistanud üheksa erinevat digivahendite kasutamise töötuba. Töötubade teemadeks olid animatsioon, mõisa ajalugu, veebipusled, diplomi tegemine, programmeerimine, robootika, lühifilmi tegemine, GPS-joonistamine ja muusikapala loomine. Olime endale appi palunud EMTA doktorandi Elise Eimre, kes rääkis filmikunstist, Mari Kala Keskkonnaametist, kes viis läbi töötuba teemal “Kui palju kaalub minu mobiiltelefon?” ja Töötukassa, kes viis läbi töötuba “Töömaailm”.
Õpilased jagasime digiloosiga õppeastmete piires gruppidesse, nii et I kooliaste gruppides oli 9 õpilast ja II kooliastme gruppides 11 õpilast. III kooliaste oli üks suur grupp, kus jaguneti väiksemateks gruppideks vastavalt töötoa nõuetele. Igal grupil oli oma tunniplaan. 1.-3. klassi õpilastel oli koolipäev nelja ainetunni pikkune, 4.-9. klasside õpilastel kuus ainetundi pikk.
Kuidas meil päev õnnestus? Kõigepealt väärivad tänusõnu ja kiitust meie kooli õpetajaid, kes valmistasid õpilastele huvitavad ja kaasahaaravad töötoad. GPS-joonistamise töötoas valmisid imelised joonistused meie kooli logol olevast kassist, filmi töötoas aga lühifilmid Mooste mõisakoolist. Kindlasti ei saa jätta tänamata Kauksi põhikooli, kes laenas meile juurde Ozoboti roboteid robootika töötoa läbiviimiseks. Õpilastele see töötuba väga meeldis ja nad oleksid kauem robotitega tegelenud, kui oleks vaid saanud. Õnneks on meil olemas robootikaring ja loodan, et nii mõnigi õpilane leiab sinna tee. Palju saadi teada nii mobiiltelefonide valmistamisest kui ka sellest, kus neid maavarasid, millest mobiiltelefone tehakse, leidub ning mis oleks õige üleliigsete vanade mobiiltelefonidega teha.
Nutika teistmoodi koolipäeva raames valminud töid saab näha koolimajas ning filmid, animatsioonid ja muusikapalad tulid kooliperele esitlemisele kolmapäevastes hommikutundides. Kes aga kolmapäevahommikutel meie koolimajja ei satu, saavad vaadata virtuaalnäitust kooli kodulehel.
Õpilaste tagasiside antud päevale oli väga hea. Tagasisidet andis 75% õpilastest ja päevale pani hindeks nelja või viie 92% vastanud õpilastest. Õpilased said töötubadest väga palju erinevaid teadmisi. Tagasisideküsitluses mainiti enim, et nad õppisid videot tegema, animatsiooni koostama, programmeerima, jalutades joonistama, ning muusikat looma. Saadi rohkem teada mõisaaegsest elust, videokunstist, karjäärinõustaja juurde minekust. Õpilastele meeldis ka see, et nad tutvusid paljude toredate äppidega, said koos õpetajatega õppida ning avastasid, et õpetajad on veel toredamad, kui nad arvasid. Paljud õpilased jätkasid koduski omal käel äpis muusika tegemist ning lühifilmide tegemist ja kokkumonteerimist.
Mis siis edasi? Kuna kokku oli 11 erinevat töötuba, siis kõik õpilased ei saanud kõikides töötubades osaleda. Püüame lähtuda õpilaste tagasisidest ja korraldada selliseid koolipäevi veel, sest nii on võimalik arendada õpilaste üldpädevusi, sh digioskusi ning süvendada meie kooli tunnet, kus oleme üksteisest hooliv ja arenev koolipere koos õpilaste, õpetajate, lastevanemate ning kõigi toetajate ja pöidlahoidjatega.
Pilte ja valminud töid saad vaadata siit.

Külli Liblik
Mooste mõisakooli õppealajuhataja