Õpetajad hakkavad alates järgmisest nädalast kodukülastusi tegema - head naljapäeva!

Nüüdseks on distantsõpe kestnud juba üle kahe nädala ja õpilaste edasijõudmine on olnud erinev. Paljud saavad kenasti hakkama, aga mitmel õpilasel on siiski kogunenud mitmed tegemata tööd. Vältimaks seda, et eriolukorra lõppedes on õpilased mattunud tegemata tööde laviini alla, hakkavad mõisakooli õpetajad tegema kodukülastusi. Jälgime selle juures hoolsalt kõiki ohutusreegleid ja ettevaatusabinõusid. Õpetajad kannavad kaitsekostüüme, millega meid toetab haridusministeerium koostöös terviseametiga. Peredel palun õpetajate vastuvõtuks valmistada igas kodus ette suurem tuba, kus on võimalik õpilasega tööd tehes istuda kahemeetrise vahega. Õpetajad hakkavad kodusid külastama ühekaupa, päevas külastab üht peret maksimaalselt kolm õpetajat.