Osalesime "Tööle kaasa" algatuses

Meil on juba traditsiooniks, et osaleme igal aastal Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja algatuses „Tööle kaasa“ , millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.
Algatuse idee on kutsuda üles Eesti tööandjaid avama oma uksi töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate või mõne teise sugulase või põneval alal töötava tuttava töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Meie mõisakoolist osales sel aastal lausa 18 õpilast ning tehti tutvust mitmete põnevate ametitega.
Nii tutvus Diana näiteks AS Lõunapagarites pagari ametiga ja sai teada, et pagar peab olema väga tähelepanelik, oskama küpsetada, arvutada ja lugeda, peab taluma hästi kuuma ning olema ka päris tugev. Kirke käis uurimas Mooste villakoja töötajate tegemisi, sai ise mitmeid asju proovida teha ning arvab, et temalegi võiks see töö sobida, kuna peab meeldima käsitöö, see töö on vaikne ja ka arvutada oskab ta piisavalt. Liisa käis ema Aili juures vaatlemas õpetajaametit ning leidis, et ise ta õpetajaks siiski saada ei taha: õpetajatöö on raske, eraelu pole, töö võtab liiga palju aega ning on liialt stressirohke. Õpetajana töötamiseks vajalikud oskused on kannatlikkus, empaatiavõime, suhtlemis- ja koostööoskused, hea kuulamisoskus. Õpetaja, seekord küll kutseõpetaja, tööga käisid Annaliisa isa Tiidu töö juures tutvumas Annaliisa ja Emmaliisa. Nemadki leidsid, et õpetajatöös peab olema väga järjekindel ja rahulik, kuid arvasid, et neile see amet vist ei sobiks.
Lisaks tutvuti veel näiteks höövelpingi operaatori, treeneri, betoonivedaja, kliendihalduri ja mitmete teiste põnevate ametite esindajate igapäevatööga. Algatuses osalenud õpilased said palju uusi teadmisi ning silmaringi avardada ning ka vanematel oli põnev ja teistmoodi tööpäev.
Järgmisel aastal osaleme jälle!