Tarkusi aitavad koguda KIKi õppekäigud

Meie kooli iga-aastaseks traditsiooniks on osalemine KIKi ehk Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud õppekäikudel. Selgi aastal said kõik klassid õppekäikudel käia ja palju uut ja huvitavat õppida ning kogeda.
3. juunil toimus 5. ja 7. klassi õppekäik TÜ loodusmuuseumisse, kus tutvuti Eesti loomastiku mitmekesisusega. Praktiliste tööde käigus uuriti, mõõdeti ja määrati imetajate koljusid, õpiti linnulaulu, tutvuti konnadega, uuriti ja määrati tigusid ja karpe ning vaadeldi loomade tegevusjälgi.
9. juunil käis 6.klass Valgesoos. Uuriti rabataimestikku ja paterdati paljajalu, et veenduda, kui palju vett rabas on. Hästi maitsesid ka mullused jõhvikad.