Tegusad emakeeletunnid

Ei saa maja ehitada, kui vundament pole tugev ehk õppeaasta algus on õige aeg varem õpitu meelde tuletamiseks. Meie viiendikud said õpetaja Kadi juhendamisel mänguliselt meelde tuletada tähestiku järjekorda ning millised olid helilised ja millised helitud häälikud ning kuidas sellest teadmisest on abi sõnale rõhuliite -ki või -gi liitmisel. Teadmisi sai kinnistada näiteks kogu klassi tähestiku järjekorda üles rivistades ja heliliste ja helitute häälikutega lõppevaid sõnu meeskondlikus jooksuvõistluses otsides. Põnevust tekitas raamatukogutöötajate mäng, kus kahe raamatukogu, Tartu ja Tõmõski meeskonnad pidid oma mänguraamatukogus leiduvad raamatud sättima tähestiku järjekorda, et lugemishuvilised neid laenutama saaks tulla. Õpilased tegutsesid suure hoo ja hasardiga, loodetavasti jäi miskit ka meelde :)