Tublid tulemused olümpiaadidel ja omaloomingukonkursil

Tänasel kogunemisel kiitsime õpilasi, kes esindasid meie kooli olümpiaadidel ja omaloomingukonkursil. Kaur saavutas III koha piirkondlikul matemaatikaolümpiaadil. Laura ja Kirke esindasid meie kooli väga tublilt matemaatikaolümpiaadil. Laas sai eripreemia Ahja kooli korraldatud omaloomingukonkursil. Suur kiitus ka õpetaja Margitile ja õpetaja Helianile, kes olid juhendajaks.