Ühiskonnaõpetuse tund õpetaja Helenaga

Oh, kui töökas tund meil üheksandikega oli! Loodi nii uut alternatiivset kodukorda kui ka poliitilist väärtuste püramiidi. Mida ja kuidas?

Alustuseks õppisime, mis on vasak-, parempoolne ning roheline poliitika. Teema kinnistamiseks ja näitlikustamiseks jagasin õpilased gruppidesse ning ülesandeks oli luua uus kooli kodukord sellest ideoloogiast lähtuvalt. Nii saavad roheliste koolis suurema põllumaaga õpilased paremaid hindeid, vasakpoolses koolis on au sees võrdsus ning kõigi hinded jagatakse aasta lõpuks kõikide vahel ära ning vabadust ja individuaalsust austavas parempoolses koolis puuduvad traditsioonilised kooliüritused, kuna traditsioone oluliseks ei peeta. Küll oli lõbus ja kinnistusid väikse vimkaga põhilised erinevused!

Seejärel said grupid ülesandeks luua oma (mitte etteantud ideoloogia põhiselt) poliitilise väärtuste püramiidi. Selleks puhuks olin lõikunud neile hunnik erinevaid "valimislubadusi", mida nemad vastavalt tähtsusele grupiga kompromisse tehes pidid püramiidile asetama, kõige olulisemad 4 väärtust kõige all vundamendiks. Eestkätt oli ülesande juures oluline põhjendada, miks üks või teine väärtus on oluline ja peaks kindlasti teie partei programmi saama. Ja ka põhjendustega saadi nii tublisti hakkama, mis tegelikult on üpris raske ülesanne. Miks on näiteks olulisem toetada ettevõtlust kui keskenduda keskmisele palgale, või miks on olulisem tagada tasuta haridus kui näiteks kõrgemad pensionid. Hiljem veel reflekteeriti iseseisvalt oma poliitiliste väärtuste ja parem-vasakpoolsuse üle. 

õpetaja Helena