Uus õpilasesinduse president valitud

Nagu iga õppeaasta alguses, on ka tänavu meil hoolega tegutsetud uue ja teotahtelise õpilasesinduse loomise nimel. 4.-9. klassis õpilaste seast valiti esmalt klassisiseselt liikmed õpilasesindusse ning möödunud kolmapäeval toimus avalik õpilasesinduse presidendi valimine. Kandidaate oli kolm, kõik väga hakkajad ja ägedad: Hanna 9. klassist, Matthias 7. klassist ja Eliise 8. klassist. Oma lemmikule said hääle anda kõik mõisakooli õpilased. Valituks osutus Hanna, kes juhib nüüd nii meie õpilasesindust kui kogu kooli veelgi parema koolikeskkonna poole.

Hanna tutvustab end nii:

"Mina olen Hanna. Olen Mooste Mõisakooli 9. klassi õpilane. Olen siin koolis õppinud esimesest klassist alates. Ma tegelen muusikaga ja meeldib teha sporti. Käin nädalas mitu korda trennis. Õppimine on samuti minu jaoks väga oluline. Panen ennast proovile ja osalen võimalusel erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel. Olen sõbralik ning hea kuulaja. Käin palju väljas ja veedan aega sõpradega. Varasemalt olen kuulunud õpilasesindusse. Õpilasesinduse presidendina proovin muuta meie kooli elu huvitavamaks ja olen valmis võtma vastu uusi väljakutseid."

Palju õnne Hannale ning jõudu-jaksu uues ametis!