Viiendal klassil oli loodusõpetuse tunnis teemaks vesi

Tunnis prooviti näha, mida silmaga näha ei saa: vee molekule. Igaüks sai teha plastiliinist aatomid ja neist molekulid kokku panna. Pärast moodustasid kõik tehtud molekulid väikse lombi laua peale :) Veel prooviti, kui hea lahusti vesi on ehk uuriti, mis vees lahustub ja mis mitte. Veab meil, et liiv vees ei lahustu, muidu oleks rannad liivast tühjad! Lõpetuseks degusteeriti, kumb on maitsvam, kas Värska mineraalvesi või Mooste kraanivesi. Oli väga põnev tund!