Viimati uuendatud 01.05.2024

Õuduste öö!

Õuduste öö!

Victoria esines tublilt ettelugemisvõistlusel

Victoria esines tublilt ettelugemisvõistlusel

Ettevõtlikus koolis on ettevõtlikud õpilased.

Ettevõtlikus koolis on ettevõtlikud õpilased.

Ettevõtlikud õpilased on tegusad ja aktiivsed ka väljaspool kooli. Sellest õppeaastast püüame märgata ja tunnustada kõike seda ägedat, mida meie õppurid mujal tee

Saagem tuttavaks õpetaja Kariniga!

Saagem tuttavaks õpetaja Kariniga!

Mõisakooli kodutütreid saatis edu ka vabariiklikel võistlustel

Mõisakooli kodutütreid saatis edu ka vabariiklikel võistlustel

Uus õpilasesinduse president valitud

Uus õpilasesinduse president valitud

Nagu iga õppeaasta alguses, on ka tänavu meil hoolega tegutsetud uue ja teotahtelise õpilasesinduse loomise nimel. 4.-9. klassis õpilaste seast valiti esmalt kla

KIKi käigud

KIKi käigud

Kolmapäeval, 28. septembril said KIKi käikudel uusi teadmisi suisa kolme klassi õpilased. 9. klass käis Vällamäe matkarajal pinna

Jooksime hea eesmärgi nimel

Jooksime hea eesmärgi nimel

Matkapäev on tore päev, kauaks-kauaks meelde jääb...

Matkapäev on tore päev, kauaks-kauaks meelde jääb...

Matkapäev on tore päev! Nagu igal aastal septembris, korraldas selgi õppeaastal 9. klass koos klassijuhatajaga meile ägeda matkapäeva. Ning kuna meie koolipere täie

Neli kodutütart jälle juures!

Neli kodutütart jälle juures!